Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów. Współczesna chirurgia stomatologiczna otwiera przed lekarzami, a za ich pośrednictwem przed pacjentami, prawie nieograniczone możliwości. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną, w tym zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję – resekcje wierzchołka korzenia, periodontologię – chirurgia przyzębia, protetykę oraz implantologię.

Wybór optymalnego sposobu leczenia zawsze idzie w parze z dbałością o komfort psychiczny pacjenta. Leczenie chirurgiczne wywołuje u pacjentów strach przed zabiegiem, bólem i ewentualnymi powikłaniami. Dlatego też przed każdym zabiegiem lekarz tłumaczy dokładnie cały plan leczenia, poszczególne etapy i możliwe następstwa. W trakcie konsultacji lekarz przeprowadza wywiad mający na celu sprawdzenie stanu zdrowia pacjenta oraz jest wykonywane zdjęcie RTG. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów, może być konieczne wykonanie badań ogólnych (morfologia krwi, OB itp.). Dopiero po uzyskaniu wszystkich informacji na temat pacjenta lekarz przystępuje do wykonania zabiegu, który wykonywany jest bezboleśnie przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego.

W gabinetach Stomatologia dr Pańczyk zabiegi są wykonywane przy użyciu specjalistycznej aparatury do znieczuleń miejscowych - Wand. Zapewnia ona unikalną, bezbolesną technikę znieczulania oraz gwarantowaną przez producenta sterylność podczas wykonywania znieczulenia. Po leczeniu pacjent jest informowany o wszelkich zaleceniach umożliwiających szybki powrót do zdrowia.

Oferta gabinetów Stomatologia Dr Panczyk w zakresie chirurgii stomatologicznej jest następująca:

 • Usuwanie zębów
 • Usuwanie zębów mądrości (ósemek)

Przykładowy ząb mądrości (lewa dolna ósemka) usunięta u naszej pacjentki. Zabieg trwał 10 minut.

 

 • Usuwanie zębów zatrzymanych – ząb zatrzymany to całkowicie wykształcony ząb stały, który po okresie fizjologicznego wyrzynania pozostaje w kości szczęki lub żuchwy. Może to być ząb całkowicie lub częściowo zatrzymany. Różnica polega na całkowitym lub częściowym otoczeniu przez kość. Najczęściej zatrzymanymi zębami są zęby trzecie trzonowe (ósemki), kły w szczęce oraz drugie zęby przedtrzonowe w żuchwie.

 • Podcinanie wędzidełka warg, języka lub wędzidełek dodatkowych.
 • Resekcja wierzchołka korzenia
 • najczęstszym wskazaniem do resekcji wierzchołka korzenia zęba jest zapalenie tkanek okołowierzchołkowych (parodontitis apicalis) w następstwie leczenia kanałowego lub utrzymywanie się zapalenia pomimo poprawnie przeprowadzonego leczenia endodontycznego.Często nawet powtórne leczenie kanałowe nie przynosi efektów.Inne wskazania to: głębokie złamanie korzenia, utknięcie złamanego narzędzia kanałowego głęboko w kanale, zapalenie tkanek okołowierzchołkowych przy zębach z zacementowaną nadbudową, stanowiących zakotwienie dla uzupełnień protetycznych.

  Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych jest reakcją organizmu na bakterie obecne w kanale korzeniowym. W miejscu kości w okolicy wierzchołka korzenia pojawia się swoista tkanka zapalna. Przy wąskich i zwapnionych bądź zarośniętych kanałach oraz drobnych i rozgałęzionych kanałach bocznych opracowanie kanałów korzeniowych może być utrudnione lub niemożliwe. W najwęższych miejscach, do których nie można dotrzeć nawet najcieńszymi narzędziami endodontycznymi, pozostaną bakterie.

  Po wycięciu okienka w błonie śluzowej i odsłonięciu kości nad wierzchołkiem danego korzenia usuwa się kość i wierzchołek korzenia oraz tkanki dotknięte zapaleniem. Następnie kanał korzeniowy zostaje szczelnie zamknięty odpowiednimi materiałami od strony korony zęba lub od strony wierzchołka korzenia.

 • Hemisekcja – hemisekcja jest to separacja i usunięcie części korony i korzenia zęba w obrębie, którego występuje stan zapalny z nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. Czynność ta pozwala na zachowanie zdrowej części zęba, który w późniejszej kolejności zostanie poddany odbudowie protetycznej. Hemisekcja jest zabiegiem stosunkowo rzadkim, aczkolwiek niezbędnym w chorobach przyzębia, w których uszkodzony jest jeden z korzeni zębów wielokorzeniowych – trzonowych. Z kolei uszkodzenia pojedynczych korzeni następują w wyniku m.in. złamań, głębokiej próchnicy czy też niewłaściwego leczenia, tym samym powstają zmiany okołowierzchołkowe, kolejno ubytki kostne w obrębie furkacji. W przypadku pozytywnego przebiegu hemisekcji, która nie zawsze się udaje, stomatolog uniemożliwia powiększanie się istniejących w obrębie korzenia zębowego zmian.

 • Sterowana regeneracja kości
 • Podnoszenie dna zatoki szczękowej – Zabieg polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego pod błoną śluzową dna zatoki, które umożliwi prawidłowe wszczepienie implantu zębowego.

Podniesienie dna zatoki szczękowej oraz jednoczesne wszczepienie implantu. Zdjęcie wykonane po trzech miesiącach od zabiegu. Widać zintegrowany z kością implant. Na jednym ze zdjęć czarna linia wskazuje przebieg dna zatoki szczękowej przed zabiegiem.

wyszukano: chirurg stomatologiczny warszawa | usunięcie zęba | dentysta chirurg | chirurg stomatolog

O NAS

W gabinecie stomatologicznym dr Pańczyk oferujemy zabiegi z zakresu implantacji, chirurgii i protetyki stomatologicznej, endodoncji, ortodoncji oraz peridontologii

Stosujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta i proponujemy różne możliwości leczenia, aby jak najlepiej odpowiadały pacjentowi pod względem medycznym, estetycznym a takżefinansowym.

Misją naszej działalności jest leczenie "człowieka" a nie „przypadku medycznego". Proponujemy pacjentowi kompleksowe leczenie wszystkich nieprawidłowości stomatologicznych, a nie tylko takich, które wymagają natychmiastowej interwencji. Zgodnie z postulatem Swiatowej Organizacji Zdrowia [WHO] nasze leczenie ma na celu zapewnienie człowiekowi dobrego stanu fizycznego i psychicznego.

Dbamy, aby specjalistyczne wyposażenie gabinetów umożliwiało naszym lekarzom leczenie minimalnie inwazyjne, oparte na wysoko zaawansowanych technologiach diagnostycznych i zabiegowych.

Serdecznie zapraszam!